Novi sadržaji u našem hotelu

    U cilju unapređenja kvaliteta naših usluga, kao i proširenja kapaciteta, renovirali smo i dogradili neke sadržaje u našem hotelu. Nadamo se da ćete se prijatno osjećati u druženju sa članovima porodice, prijateljima i poslovnim saradnicima. Dobro došli!